تعمیرات بردهای الکترونیکی

تمامی دستگاه هایی رو که امروز شاهد آن ها هستیم ساختار الکترونیکی دارند و از قطعات الکترونیکی ساخته شده و در یک بستر از مواد خاص به نام برد سوار شده اند،وقتی حرف از برد الکترونیکی می شود منظور تمامی ادوات و قطعاتی به همراه بردی هستند که این قطعات بر روی آن سوار هستند. تمام دستگاه هایی که انسان از ان استفاده از برد های الکتریکی تشکیل شده اند. برد های الکتریکی هم در زندگی انسان نقش بسیار زیادی دارند حتما از خود میپرسید چگونه ؟ خوب جوابش خیلی راحت است اگر برد های الکترونیکی نباشند شما از هیچ دستگاه الکترونیکی یعنی دستگاه هایی که با برق کار میکنند نمیتوانید استفاده کنید.

برخی از خرابی های بردهای الکترونیکی عبارت اند از :

  1. خرابی خازن ها.
  2. ۲٫خرابی دیود ها.
  3. خرابی مدار ها.
  4. خرابی ترانزیستور ها
  5. خرابی ایسی ها و……..

blog (29)